menu dblex
grassera
verb
härja
husera
fara fram
rasa
härska
hemsöka
husera vilt
fara vilt fram
gripa omkring sig
vara i svang

Alla synonymer går att klicka på.