menu dblex
goutera
verb
tycka om
uppskatta
gilla
sentera
sätta värde på
falla i smaken

Alla synonymer går att klicka på.