menu dblex
godtaga
verb
godkänna
acceptera
anta
taga
knäsätta
approbera
sanktionera
tro
sluka
svälja
sätta tro till
ta för kontant
Se även
godta
godtagas
godtas
I uttryck
ej godtaga

Alla synonymer går att klicka på.