menu dblex
godsherre
substantiv
godsägare
patron

Alla synonymer går att klicka på.