menu dblex
glupskhet
substantiv
frosseri
omåttlighet
begär
girighet

Alla synonymer går att klicka på.