menu dblex
gliringar
substantiv
hån
Se även
gliring

Alla synonymer går att klicka på.