menu dblex
gles
adjektiv
lucker
otät
porös
utspridd
grovmaskig
tunnsådd
sparsam
fåtalig
spridd
strödd
sällsynt
sporadisk
kringspridd
snål

Alla synonymer går att klicka på.