menu dblex
gir
substantiv
vändning
svängning
sväng
vridning
lov
krängning
rundning
undanmanöver

Alla synonymer går att klicka på.