menu dblex
gestalta sig
verb
te sig
falla sig
ta sig ut
forma sig
arta sig
foga sig
avlöpa
ta en viss vändning
utveckla sig

Alla synonymer går att klicka på.