menu dblex
ges
verb
finnas
förekomma
Se även
givas
I uttryck
det ges

Alla synonymer går att klicka på.