menu dblex
ge sin sanktion
verb
gilla

Alla synonymer går att klicka på.