menu dblex
ge reflex
verb
återverka

Alla synonymer går att klicka på.