menu dblex
ge palliativ
verb
lindra

Alla synonymer går att klicka på.