menu dblex
ge narkos
verb
bedöva
söva

Alla synonymer går att klicka på.