menu dblex
ge ej avsedd mening
verb
pressa

Alla synonymer går att klicka på.