menu dblex
furage
substantiv
foder
föda
skulor

Alla synonymer går att klicka på.