menu dblex
fullgiltig
adjektiv
giltig
fullgod
tillfredsställande

Alla synonymer går att klicka på.