menu dblex
frekvent
adjektiv
ofta förekommande
vanlig
upprepad
Se även
frekventa

Alla synonymer går att klicka på.