menu dblex
framkomma med
verb
framkasta
framställa
komma med
framlägga
ifrågasätta
framföra
ge
få fram
göra
frambringa

Alla synonymer går att klicka på.