menu dblex
framdras
verb
komma fram
Se även
framdra
framdraga

Alla synonymer går att klicka på.