menu dblex
fortvaro
substantiv
varaktighet
fortbestånd
bestånd
fortsatt tillvaro
perpetuitet

Alla synonymer går att klicka på.