menu dblex
flytande vara
substantiv
fluidum

Alla synonymer går att klicka på.