menu dblex
flygblad
substantiv
reklamlapp
cirkulär
pamflett
ströskrift

Alla synonymer går att klicka på.