menu dblex
felaktig slutledning
substantiv
felslut

Alla synonymer går att klicka på.