menu dblex
feber
substantiv
förhöjd temperatur
pyrexi
temperaturstegring
yra
rus
yrsel
upphetsning
berusning
entusiasm
lidelse
brinnande iver
smitta
spänning
frossa
epidemi
epizooti
farsot
feberanfall
I sammansättning
febersjukdom
Se även
feberns
Relaterade ord
temperatur

Alla synonymer går att klicka på.