menu dblex
fattas
verb
intagas av
Se även
fatta
fattas
verb
saknas
tryta
fela
fallera
brista
restera
vara borta
behövas
krävas
återstå
sina
erfordras
lida brist på
felas
mankera

Alla synonymer går att klicka på.