menu dblex
fatalietid
substantiv
preskriptionstid
frist
giltighetstid

Alla synonymer går att klicka på.