menu dblex
fara illa med
verb
illa tilltyga
nöta
skada
missköta
vanvårda
handskas vårdslöst med
tilltyga

Alla synonymer går att klicka på.