menu dblex
fals
substantiv
fog
skarv
spont
såt
kant
krage
veck
fördjupning
skåra
ränna
spår
fåra
nåt
lopp

Alla synonymer går att klicka på.