menu dblex
falla till last
verb
tynga

Alla synonymer går att klicka på.