menu dblex
fördriven
adjektiv
biltog

Alla synonymer går att klicka på.