menu dblex
excerpt
substantiv
utdrag
sammandrag
extrakt
sammanfattning
transumt
citat
urval
belägg
exempel
förkortning
Se även
excerpter

Alla synonymer går att klicka på.