menu dblex
estimera
verb
värdera
uppskatta
högakta
sentera
tycka om

Alla synonymer går att klicka på.