menu dblex
enerverad
adjektiv
nervös
altererad
irritabel
irriterad
enerverad
verb
Se även
enervera

Alla synonymer går att klicka på.