menu dblex
en hel del
adverb
en massa
mycket
åtskilligt
en smula
en hel hop
ett och annat

Alla synonymer går att klicka på.