menu dblex
eldas av
verb
hänföras
bli eld och lågor

Alla synonymer går att klicka på.