menu dblex
elda upp
verb
bränna
entusiasmera
Relaterade ord
uppelda

Alla synonymer går att klicka på.