menu dblex
egg
substantiv
kant
stad
skarp kant
stadkant
list
udd
bett
skär
skärpa

Alla synonymer går att klicka på.