menu dblex
egal
adjektiv
likgiltig
betydelselös
Se även
egalt

Alla synonymer går att klicka på.