menu dblex
efter noter
fras
från bladet
med besked
grundligt
ordentligt
raskt

Alla synonymer går att klicka på.