menu dblex
effektivitet
substantiv
kraft
styrka
slagkraft
verkningsfullhet
verkningsgrad

Alla synonymer går att klicka på.