menu dblex
dynga
substantiv
träck
skit
avföring
tarv
spillning
gödsel
smuts
exkrementer
skräp
strunt
dravel
smörja
struntprat
lort

Alla synonymer går att klicka på.