menu dblex
drista sig
verb
understå sig
våga
tillåta sig
ge sig till att
vara djärv nog att
djärvas
töras

Alla synonymer går att klicka på.