menu dblex
drista
verb
våga
ha mod att
vedervåga
äventyra
våga sig
djärvas
töras
icke dra sig för
ta sig friheten
I uttryck
drista sig

Alla synonymer går att klicka på.