menu dblex
drakonisk
adjektiv
omänsklig
grym
skoningslös
hänsynslös
sträng
hård
rigorös
obönhörlig

Alla synonymer går att klicka på.