menu dblex
divergerande
adjektiv
skiljaktig
motsägande
splittrad
delad
olik

Alla synonymer går att klicka på.