menu dblex
dissonans
substantiv
missljud
disharmoni
biljud
tjutande biljud
slitning
misshällighet
konflikt
oenighet
motsättning
störning
Se även
dissonanser

Alla synonymer går att klicka på.