menu dblex
diskrepans
substantiv
avvikelse
brist på överensstämmelse
olikhet
skiljaktighet
skillnad
motsättning
oförenlighet

Alla synonymer går att klicka på.