menu dblex
diskontinuerlig
adjektiv
avbruten
fragmentarisk
intermittent
tidvis avbruten
osammanhängande

Alla synonymer går att klicka på.