menu dblex
diktad
adjektiv
konstruerad
fingerad
hopfantiserad

Alla synonymer går att klicka på.